TATRACON - letná scifistická dovolenka pod Tatrami 
 

Klub 451°F

   Na počiatku bola - idea. A to maniaka na SF - Petra Sadovského, že by bolo načim založiť v Košiciach SF klub. A idea skutkom sa stala po stretnutí Parcon 84, ktorý sa stal priamou vzpruhou pre vznik klubu. A tak ešte v roku 1984 v Košiciach vzniká SF klub pri FV SZM EF VŠT. Keďže sa však v školách vačšinou v lete prázdninuje, Peťo nachádza nové pôsobisko v Dome ČSSP, kam klub prichyľujú a dávajú pod krídla referentky Dáši Kriškovej.

   Klub je dnes známy pod menom 451°F. Situácia v tých rokoch však spôsobila, že vtedy mal košický SF klub dve mená - pre fandom od začiatku SF klub 451°F a pre oficialitu Klub priaznivcov vedy a vedeckej fantastiky.

   Verejnosť sa o klube dozvedá po prvýkrát z novín „Večer“ zo dňa 23.1.1985, kedy o nás hovorí riaditeľ Domu. Zostava vedenia klubu v tom čase je asi takáto: predseda - Peter Sadovský, tajomník - Milan Haliena, kronikár - Igor Melicherčík. Je to aspoň stav ku dňu 30.1.1985, slávnostne zaznačený v kronike.

   Onedlho sa už klub predstavuje verejnosti svojou prvou akciou, a to 2.2.1985 premietaním sovietského SF filmu „Záhada súhvezdia Orion“. Pomerne slušný záujem povzbudí a tak sa premietania filmov zo zásob miestnej požičovne stávajú jednou z náplní klubu.

   V marci 1985 vedenie klubu preberá Milan Haliena, pretože Peťo Sadovský sa snaží dať dokopy prvý košický SF fanzin. Klub vystúpi pred verejnosť s novým druhom programu - a to s burzou SF kníh. Táto historicky prvná burza SF kníh v Košiciach prebehne 11.4.1985 a vzbudí vo verejnosti prekvapivý záujem. Samotný predaj kníh je doplnený malou galériou SF humoru z brka Igora Melicherčíka.

   Členovia klubu sa stávajú pravidelnými účastníkmi SF conov tu doma. Koncom roka 1985, presnejšie 11.11., naväzuje klub svoj prvý zahraničný styk v oblasti SF, a to s klubom vedeckej fantastiky v Katowiciach.

   V nasledujúcom roku pokračuje klub v burzách SF literatúry pre verejnosť a začína sa obrovský maratón a súboj s hydrou byrokracie vo veci košického fanzinu. Labyrint prekážok je však nakoniec úspešne zdolaný a tak dňa 10.4.1986 pod číslom jednacím KNV 24/86 - tlač, získava klub povolenie k vydávaniu vlastného fanzinu.

   Fanzin bude mať názov „Prit“, spoločný s názvom maskota klubu 451°F. K otcovstvu fanzinu sa hlási Peter Sadovský, k otcovstvu maskota zas Igor Melicherčík. Meno si Igor zapožičal od Gurjeviča a jeho poviedky „Zhltnite chirurga!“, akožto skratky PRIrodzeného Tvora. Maskot sa ujme a stáva se známou súčiastkou visačiek - malý prirodzený tvor v skafandri, ktorý sa romanticky díva na rozkvitnutý kvet...

   Samozrejme povolením na tlač sa peripetie iba začínajú. Je potrebné zohnať papier, tlač, kresby... a veci podobné, v tom čase úžasne komplikované. A tak prejde pár dní a týždňov, kým uzrie svetlo sveta prvé číslo - ešte vo formáte A4. Po ňom v nepravidelných intervaloch budú nasledovať ešte tri čísla vo formáte A5 s lesklou obálkou, až nastáva redakčné vákuum, ktoré trvá dodnes.

   V tom čase sa už častým návštevníkom klubu stáva Jozef Žarnay.

   V polovičke augusta na práve prebiehajúcom Tatracone sa klub po prvý krát mohutnejšie predstavuje fandomu - a to programom, ktorý zožal úspech - „Piknikom u cesty“, ktorý vzniká v ideovej dielni Igor Melicherčík a spol. a je vynikajúco moderovaný Jaroslavom Lupečkom. Hru dopľňajú zaručene pravé mimozemské artefakty Igora Melicherčíka. Na tomto cone klub po prvý krát odovzdá cenu SFDr. ako výraz sympatií klubu 451°F. Ide o diplom a model mozgu na dvoch nohách (výrobok Igora Melicherčíka) a prvým nositeľom sa stáva Mio Butora zo Spišskej Novej Vsi. Okrem artefaktov zožnú veľký úspech aj plakáty Igora Melicherčína na Tatracon 86.

   Koncom septembra 1986 sa plní jeden zo snov klubu - dostáva vlastnú klubovňu.

   Pred verejnosť predstupujú Egon Niczky, Peter Smolnický a Tibor Višňovský čoby predstavitelia 451°F novým typom akcie: prednáškou „Využijeme či zneužijeme?“ o SF a to 30.10.86 v Krajskej knižnici v Košiciach za bohatej účasti nahnanej mládeže, výdatne sa nudiacej. Táto beseda se stáva základom ďalších besied a prednášok v nasledujúcich rokoch, ktoré sa konajú v rôznych stánkoch kultúry v Košiciach.

   Dňa 19.11.86 sa zrieka predsedníctva klubu Milan Haliena a za predsedu nastupuje Igor Melicherčík, ktorý si ponecháva aj funkciu kronikára a za tajomníka si berie Egona Niczkyho. Klub pokračuje v klasických akciách pre verejnosť a usilovne navštevuje domáce cony. Peter Sadovský, Jaro Lupečka, Martin Schuster tu i tam skúšajú svoje šťastie buď na tomto, alebo ďalších ročníkoch CKČ. Klub medzitým nadvazuje ďalšie zahraničné vzťahy - zatiaľ však len s klubmi zo socialistických krajín. V decembri slávia spolu kluby 451°F, Castor, Atras a Urán prvý Mikulášcon a 21.12. má klub 451°F svoje prvé spoločné Vianoce v klube.

   Na prelome rokov 1986-87 prichádza do klubovej miestnosti video, ktoré vytvára v jednotnej mase klubistov druhú výraznú skupinu (tá prvá boli spisovatelia). Vznikajú šediváci a video sa na dlhú dobu stáva zábavou číslo jedna. Ono je to i pochopiteľné - je potrebné dohnať dlhý filmový deficit. Niekedy sa stáva, že videománia sa stáva i nebezpečnou - stačí ak si sponenieme, že také „Star Wars“ boli prakticky zakázané a premietnút ich mohlo vyvolať búrku nezhody s vedením.

   V roku 1987 horí klub videohorúčkou, ktorá v tom čase zachvacuje snáď celý fandom. Klub ďalej robí burzy a videopremietania pre verejnosť, ako aj prednášky. Pred verejnosť predstupuje s novým programom - diapásmom z oblasti SF pod názvom „Vývoj kozmonautiky v XX. - XXIV. storočiach“. Na oficiálnej súťaži diapásiem však toto pásmo môže získať iba ak druhé miesto, nakoľko „má v sebe vojnový konflikt“. !!!

   SF klub 451°F sa účastní založenia SF klubu v Prešove a to dňa 26.3.1987. Za 451-ku je delegovaný Milan Haliena, ktorý ešte netuší, že za krátku dobu sa stane predsedom tohto klubu.

   SF klub vysiela svojich delegátov na prvý SF ples v Olomouci s lastexovými maskami a Egon Niczky nadviaže prvé kontakty s maďarským fandomom. Ešte toho roku navštívi spolu s Milanom Halienom a Mirom Huňadym, zvaným „Čerešňa“, inak hlavným zásobovačom videokaziet pre klub, dni SF klubu Gagarin v Budapesti a sám potom (akožto z Košíc) Hungarocon. Jaro Lupečka preberá na dlhú dobu funkciu tajomníka a Egon Niczky se stáva na kratučkú dobu šéfredaktorom Pritu.

   Igor Melicherčík po ďalšej sérii plakátov na Tatracon začína kresliť plakát na „Casscon 87“. Ešte netuší, že týmto plakátom získa vo výtvarnej súťaži „Fandom Directory“ v USA druhé miesto.

   Casscon 87, akožto prvý con na východnom Slovensku, prebehne k spokojnosti snáď všetkých účastníkov. Je spojený s poradou predsedov SF klubov a bombou pre fandom je návšteva pána Guljakovského, taktiež držiteľa SFDr., ako aj návštevníkov z Maďarska - Judity Trethonovej a Huga Preyera. Akcia je otvorená pre verejnosť a k pozvánkam je priložený i plánik mesta. Casscon má i ďalšiu zvláštnosť - mimo klasických videomaratónov, prednášok, predstavení, burzy a dražby kníh sa program rozšíri i o paravedu - pán ing. Morávek drží rekordnú 7 hodinovú prednášku o psychotronike.

   Na výstave Cassconu 87 sú vyložené práce Igora Melicherčíka a Laca Samseyho, ako i artefakty Igora Melicherčíka, ktoré, žiaľ, v čase akcie preriedi zlodej.

   V roku 1987 začínajú drobnučké problémy s Domom ČSSP, či skôr s jeho vedením. Klub 451°F upevňuje regionálne vzťahy s Sf klubmi v okolí. Robia sa hromadné návštevy tu i tam sa sporadicky vyskytujúcich SF kinopredstavení. Bežia burzy a prednášky, ako i stretnutia - cony. V klubovej kronike sa čoraz častejšie začína objavovať meno „Šimon“ - Martin Schuster, ktorý pomerne dlhú dobu vydáva interné informátory PRIT s rímskymi číslami v počte tri kusy na číslo. (Jeden exemplár do kroniky, druhý do Intercomu a tretí do osobného archívu Šimona.)

   Egon Niczky navštívi v Budapesti WorldSFcon. Ostatní sedia na Tatracone, ktorý bol propagovaný zatiaľ posledným SF výtvorom Igora Melicherčíka. Klub na Tatracone sa prezentuje „Progresorským Interdisciplinárnym Konkurzom na Interplanetárneho Kozmonauta“. Za odmenu sú rozdané platné letenky NASA na prvú triedu v raketopláne z dielne Laca Semseyho.

   Dňa 14.9.1988 dochádza k voľbe nového predsedu a stáva sa ním „Šimon“, ktorý to ťahá doteraz. Nadväzujú sa kontakty so SF múzeom a jeho kustódom Pascalom Ducommunom. 26.10.1988 prichádza po prvý krát do klubu 451°F známy SF spisovateľ a popularizátor paravied a fenoménu UFO v Maďarsku - István Nemere.

   26.11.88 konečne tlačiareň vytlačí „Dlhú stráž“, zatiaľ jediný prekladový zborník SF poviedok klubu. Ilustrácie robí Igor Melicherčík, prekladá to pár členov klubu a celému tomu šéfuje Peter Sadovský.

   Koncom roka 1988 je už tradičný Mikulášcon, kde prijímajú účasť i členovia SF klubov z Prešova a Popradu. Klub končí rok spoločným Silvestrom.

   Rok 1989. V januári ešte nik netuší, že práve tento rok otrasie všetkým a každým. Šimon píše poctivo Miniprity do kroniky a začína na verejnosti pôsobiť ako prednášateľ na tematiku UFO a Bermudský trojúholník. Klub sa zúčastňuje na klasických conoch doma i v zahraničí, zúčastňuje sa súťaží, do počtu ktorých pribúda i Bemík, kde sa snaží preraziť Jaro Lupečka. Pripravuje sa Casscon 89 a pozýva sa i Asimov. Dostávame od neho iba pozdrav a to ešte nik nevie, že otcovi robotiky ostáva už len pár chvíľ života.

   Na Casscon sa okrem avízovaných hostí z Maďarska dostaví aj Donato Altomare z Talianska. Po prvý krát sa v Československu predstavuje Laserové divadlo z Užhorodu. Výstavu obrazov Melicherčíka a Semseyho doplní i výstava comicsov Lupečku. Plagát Cassconu kreslí Laco Semsey a na cone sa okrem SFDr. odovzdávajú i pamätné plakety klubu 451°F.

   Šimon spolu s Čerešňom navštívia Polcon, Jaroslav Lupečka sa stáva najlepším spisovateľom fantasy za tento rok. Klub absolvuje ešte paleoastronautickú výpravu za stopami starými 55 miliónov rokov, ktoré objavil a spropagoval Miloš Jesenský.

   Prichádzajú rušné chvíle záveru roka. Politické udalosti na chvíľu zatlačia záujem o SF.

   Začiatkom roka 1990 Miloš Jesenský zakladá ako pobočku klubu 451°F UFO - Centrum Košice, spolu s Lacom Semseym. Tu i tam sa o UFO centre objaví článoček, krátky šot v TV a začínajú sa hrnúť listy. UFO-Centrum nadväzuje styk s AAA v Prahe. Klub už pôsobí striedavo v Klube „C“, kde raz do mesiace robí pre verejnosť SF nedeľu s burzou kníh, videom a prednáškami.

   UFO-Centrum vydáva zatiaľ jediný zborníček UFO-Censtra „Blízke stretnutia č. 1“, o pozorovaní UFO doma i v zahraničí. Veľkú pozornosť vzbudia hlavne grafy a tabuľky, kde mal leví podiel práce na bedrách Šimon.

   Klub pre vlastné potešenie usporiada v auguste 1990 „Murcon“, výpravu za UFO-m. Klub už má vlastné nálepky so znakom klubu ako i znakom UFO-Centra z dielne Laca Semseyho. Klub rýchlo za sebou vydáva dva zborníčky „Legendy“ č. 1 a 2 pod redakčnou úpravou Petra Sadovského a s titulnou ilustráciou Jara Lupečku, ktorého dielu je venované celé číslo 2. Šimon vybojuváva právo organizovat PARCON 91 v Košiciach, čo určuje našu ďalšiu orientáciu.

   Koncom roka klub opúšťa klubovňu. S prísľubom, že v novom roku nás nový majiteľ bez problémov zoberie späť. Do osobnej opatery si klub berie len kroniky, zbierku zahraničných fanzinov a pár kníh.

   Nik netuší, že nedbanlivosťou „nových vrchností“ budú klubové zbierky zničené. Podľa neoverených správ sú potom fanziny vysypané na zem a pošľapané a vyhodené do kontajnerov. Za nimi nasledujú i ostatné zbierky. Visačky, plagáty, odznaky, figúrky, knihy, pár videofilmov, to všetko padne v nasledujúcom roku za obeť krádeži, nevšímavosti a kultúrnemu barbarizmu.

   Klub stráca drahocenný materiál, ktorý mal slúžiť k výstave venovanej desiatemu výročiu Parconu. A fandom ostáva, až na vzácne výnimky, hluchý.

   Rok 1991. Rok zvýšenej bojovej pohotovosti klubu 451°F. Novým stanovišťom klubu sa stáva Klub „C“ ako aj Dom detí a mládeže, ktorý mohol fandom spoznať na Parcone 91.

   Mimo horúčkovitej činnosti klubu cestuje Egon Niczky na UFO-kongres do Maďarska a Šimon na con do Poľska. Klub žije zväčša Parconom. Do klubu prichádza Miroslav Jarábek, zvaný „Semtex“, ktorý si onedlho získa povesť vedúceho „Dráčikárov“.

   Klub zavádza na Parcone 91 novoty. Po prvý krát sa objavujú „Parcon News“. Doterajší klasický SF program je zmiešaný s programami z oblasti UFO, psychotroniky, liečiteľstva. Po prvý krát sa hrá „Dračí brloh“. Mimo domácich výstav je tu vystavených 40 panelov z UFO - výstavy, ktorú pripravilo Centrum výskumu UFO z Maďarska. Prvý krát sa organizuje Párty so stolom na švédsky spôsob. Ako oddychovka sa tesne za Parcon pojí Tatracon. A po prvý krát sa predstavuje veľké Fantasy show.

  Výsledky Parconu 91 sú rozporuplné. Ono niet sa čo čudovať, situácia vo fandome, aj v celej spoločnosti je rozporuplná. Ikárie, jediný oficiálny magazín SF u nás, Parcon zatracuje snáď až príliš jednostranne. V Ikárii je mýlne uvedené, že meč, čoby cena na fantasy show, bol darom VSZ. V skutočnosti sa na ňom zapotil Jaro Lupečka. Reakcia zahraničných hostí je skôr kladná, i keď vo fanzine reklamujú napr. toaletný papier, ktorý nemali, lež im bol neskôr dodaný.

   Parcon, alebo inak „schwarzennegerovský“ Parcon má tú smolu, že musí oblažovať fandom, ktorý je v prechode.

   Zdá sa, že „schwarzennegerovský“ Parcon definitívne uzatvára jednu kapitolu v dejinách fandomu. Je už len na fandome samom, či sa dokáže prerodiť.

   Šimon dostáva na porade predsedov dlhotrvajúci potlesk za organizáciu Parconu 91. Má úspešný rok za sebou, ako prvému mu uverejnili SF poviedku v Ikárii. Myslím, ako prvému Slovákovi.

   V tomto roku ešte klub podnikne jednu výpravu za paleoastronautickými stopami, a to do Starej Ľubovne. Miloš Jesenský cestuje na UFO-kongres do Prahy a klub usporiada spolu s klubom Arnolda Schwarzennegera v Dome detí a mládeže post Parcon - fantastickú sobotu pre verejnosť.

   Šimon si vybavuje licenciu na predaj SF kníh.

   Koncom roka prijíma klub ponuku od Excopu na založenie časopisu. Šéfredaktorstva sa ujíma Peter Sadovský s vehemenciou jemu vlastnou. V rekordnom čase dá časopis dokopy, žiaľ Excop je pomalší a tak prvé a zatiaľ jediné číslo uzrie svetlo sveta až v roku 1992.

   V roku 1992 už klub existuje striedavo v Dome detí a mládeže a v Klube „C“. Verejnosť, aspoň prechodne, stráca záujem zúčastniť sa na akciách. Ostáva len pár prednášok pre internáty. Klub ide na paleoastronautickú výpravu do vojenského priestoru a tu i tam navštívi nejaký con.

   Na Eurocon 92-Freucon cestujú spolu Šimon a Egon Niczky. Aktívne sa zapájajú do programu - v nemčine odprednášajú diapásmo „Dejiny čs. fantastického filmu“. Klub žije svoj normálny život. Beži UFO-Censtrum, Dračí brloh a členovia literárnej sekcie sa podieľajú na vyhodnocovaní súťaže fantasy spolu s klubom Julesa Verna. Lupečka kuje nový meč a Peter Sadovský plánuje Workshop. Egon Niczky spolu s Zsoltom Vargom a Šaňom Širokom navštívia začiatkom leta Miscon v Miškolci. Maďarskí fanúšikovia môžu zhliadnuť už spomenutú Diaprednášku a Zsolt Varga sa aktívne zapája do Maďarskej varianty hry „Dračí brloh“. K úspechom snáď možno dodať, že v súboji na Miscone, v súťaži družstiev na tému „Kto vie viac o SF“, získava košický klub druhé miesto.

   Klub sa chystá momentálne na Parcon. A ďalšiu SF činnosť. Klubovým nápojom je ešte stále, dnes už našťastie dostatková, Becherovka, zvaná Ježibabin rôsol. Klub má registrovaných 69 členov (č. 13 je samozrejme voľné), z čoho je asi 20-25 členov aspoň trochu aktívnych. Tých skutočne aktívnych je asi 5. Klub v priebehu času udelil SFDr. okrem už zmieneného Mia Butoru Jevgenijovi Guljakovskému, Zdeňkovi Rampasovi, Milošovi Podpěrovi a Ludmile Freiovej.

   Život plynie...

Egon Niczky © Interkom 9-10/1992 (103)