TATRACON - letná scifistická dovolenka pod Tatrami 
 

Tatracon 2015


Prihlásení

 

* Baška

* Auxt Dominik XL

Butora Adrián

* Butora Miroslav XL

* Butorová Ingrid 

* Galgóciová Henrieta XL

* Fiľová Iveta M

* Frašková Anna L

* Harmadiová Božena M

* Holan Peter XXL

* Lacika Miloš XL

* Lakatoš Miroslav XL

* Lupečka Jaroslav

* Mamčaková Alena XXL

* Mamčaková Nina XL

* Melicherčíková Alena

* Melicherčíková Sandra

Mlynarčík Milan

* Párička Miroslav XL

* Pisklová Renáta L

* Ružičková Martina

* Sieber Stela XL

* Sokol Richard XXL

* Surovec Andrej

* Varga Daniel M

* Varga Oliver XL

* Weberová Miroslava M

* Záborský Ľubomír XXL

* Žourek Martin L

 

Platby posieľajte čo najskôr:


* ubytovanie 90 €/7 noci

* účastnícky poplatok 10 €

Číslo účtu (pre SK): 0524719454/0900Pre CZ: IBAN SK 33 0900 0000 000 524719454

SWIT: GIBASK BX